Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez GAMRAT Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108


Oświadczam, iż moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

 

I hereby agree for GAMRAT Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 acting as the data controller of personal data within the meaning of the Act on protection of personal data (consolidated text: Journal of Laws 2014, pos. 1182 as amended) for contact purposes related to providing transport or freight forwarding services for Intermeble as well as for participating in auctions and tenders organized by GAMRAT Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

 

I certify that my personal data are provided by my on voluntary basis. I have been informed about the right to access my personal data and to rectify them.